Sahabenin Peygamber Sevgisi, Konya 2004.

 

Peygamberler, Cenab-ı Hak tarafından insanlığa gönderilen hidayet rehberleridir. İnsanlığa vahyin ışığını evrensel manâda son kez taşıyan rehber ise Hz. Muhammed (a.s.) olmuştur. Hz. Muhammed (a.s.), vahiy düzenini kendi zamanında ashabı arasında uygulamış, bu örnek hayat daha sonraki müslüman nesiller için uyulması gereken bir yol halini almıştır. Dinî duyguların zayıfladığı zamanlarda kalpleri harekete geçirecek, gönülleri iman nuruyla besleyecek takviye yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu yöntemlerin başında müslümanların asr-ı saâdet dönemini, başta Hz. Peygamber ve onun ashabı olmak üzere selef-i salihinin hayat hikayelerini okumaları gelir. Bu açıdan özellikle sahabenin hayatı büyük önem arzetmek­te­dir. Çalışmanın böyle önemli bir konuya hasredilmesinin temel sebebi, söz konusu gayeyi gerçekleştirmeye katkıda bulunacağı düşüncesidir.

Çalışmada önce sahabe hakkında genel bilgilere yer verilmiş, sahabeyi tanımanın ilmi ve dinî açılardan öneminden bahsedilmiş, biraz olsun sevgi kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra da Hz. Peygamber’i sevmenin tezâhür ve belirtileri değişik başlıklar altında gruplandırılmış, konu ile ilgili sahabe hayatından örneklere yer verilmiştir. Metod olarak ge­nel­likle hadis kaynaklarına başvurulmuş, bunun yanında güvenilir tefsirlere, siyer ve İslâm tarihlerine, sahabe biyografilerine ve konu ile ilgili her türlü esere mürâcaat edilmiş, dipnotlarda da genellikle kısaltma yoluna gidilmiştir. Bireysel olaylar ortak üslûbu korumak açısından genelleştirilerek anlatılmış, sahabenin bütün hepsi değil, bireyleri kastedilmiştir.

Bu çalışmada sahabenin Hz. Peygamber’e olan sevgisini lâyık olduğu şekilde anlatmak elbette ki mümkün olmayacaktır. Çünkü sevgi gözle görülen, elle tutulan bir şey olmadığına göre, onu ancak yaşayanlar bilecektir. Burada yapmaya çalıştığımız, bu hallerin sadece söz ile ifadesinden ibarettir. Aslı yüksek lisans tezi olan bu araştırmanın önemli yerleri özetlenerek okuyucuya sunulmuştur.

 

Eserin Muhtevası

 

Sahabenin Tanımı

Sahabenin Tabakatı

Sahabenin Sayısı

Sahabenin Hadis Rivayeti

Sahabeyi Tanımanın Önemi

Sevginin Tanımı

Sevginin Sebep ve Kısımları

Sevginin Belirtileri

Hz Peygamber’i Sevmenin Gereği ve Önemi

Sahabenin Hz Peygamber’e Olan Sevgisi

Sahabenin Hz Peygamber’in Sünnetine Uyması

Sahabenin Hz Peygamber’in Emirlerine İtaat Etmesi

Sahabenin Hz Peygamber’in Yasaklarından Kaçınması

Sahabenin Hz Peygamber’i Örnek Alması

Sahabenin Hz Peygamber’e Muhalefet Edenlere Karşı Çıkması

Sahabenin Hz Peygamber’in Yolunda Yaptıkları Fedakârlıklar

Sahabenin Hz Peygamber’in Sevdiklerini Sevmesi

Sahabenin Hz Peygamber’e Saygı Göstermesi

Sahabenin Hz Peygamber’in Eserleriyle Teberrük Etmesi

Sahabenin Hz Peygamber’e Kavuşmak İstemesi

Sahabenin Hz Peygamber’i Hatırlaması

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !